Ode aan De Punt van Reide

 

(artikel is medemogelijk gemaakt door Arjan Brondijk) Klik hier voor de website versie

 

TERMUNTEN – De Punt van Reide is een schiereilandje tussen De Dollard en de Eems. De landtong is een restant van de oeverwal van de Eems die door de stormvloeden niet is weggeslagen. Hierop lagen eertijds twee dorpen: Oosterreide en Westerreide. Het schiereiland bestaat grotendeels uit kwelders. Arjen Boswijk uit Groningen maakte onderstaand gedicht over dit gebied.

Aan het einde van de wereld

Niet heel ver van Hongerige Wolf
over de Reiderwolder Polderdijk
langs de kaarsrechte Duitse grens
ligt het einde van het land
waar je panoramisch ver
moet kijken naar de stilte

Gezien de kiekkaaste in de polder
om visdiefjes met de snavel vol garnalen
om de lepelaars die altijd terugkeren
en in de verte Emden aan de Dollard
en wat je hier hoort aan de Eems
is de rusteloze zee en de wiekslagen
van krijsende zilvermeeuwen op de wind

Dit is het einde van Groningen
nog met een oude spuisluis
voor de verdwenen binnenvaart
van aardappels en suikerbieten
waar woedende vloeden sloegen
langs de resten van de oeverwal
waar nu niets meer is
dan de levende natuur